(detali)
Prisijungti Registruotis Prenumeruoti

Orai Kelmėje

Konkursai

Dei­man­tė GIED­RI­MAI­TĖ, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ant­ro­jo kur­so stu­den­tė kur­šė­niš­kė
GAMINK ir balsuok
Dei­man­tė GIED­RI­MAI­TĖ, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to ant­ro­jo kur­so stu­den­tė kur­šė­niš­kė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

„Džiaugiuosi, kad nieko nesusivairavau“ (14)

2015 m. sausio 27 d.
Kel­mės ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, bu­vęs Dar­bo par­ti­jos Kel­mės sky­riaus pir­mi­nin­kas Bo­ri­sas Mar­ku­lis, tris kar­tus kan­di­da­ta­vęs į Sei­mo na­rius ir du kar­tus da­ly­va­vęs Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se bei lai­mė­jęs Ta­ry­bos na­rio man­da­tą, at­si­sa­kė par­ti­jos pir­mi­nin­ko po­sto ir šį­kart ne­da­ly­vau­ja Sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se.Po­li­ti­kas vi­suo­me­nė­je pa­si­gen­da pi­lie­tiš­ku­mo ir tik­rų­jų ver­ty­bių dek­la­ra­vi­mo. To­dėl ke­ti­na ieš­ko­ti sau ni­šos, pa­dė­da­mas kur­ti pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę...

Pristatytos dvi Juozo Šalkausko parodos

2015 m. sausio 27 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je penk­ta­die­nį pri­sta­ty­tos dvi žur­na­lis­to, fo­to­me­ni­nin­ko, il­ga­me­čio ra­di­jo dik­to­riaus, ren­gi­nių ve­dė­jo Juo­zo Šal­kaus­ko fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dos.Pa­ro­do­je „Sa­ku­rų paunks­nė­je“ – žy­din­čios sa­ku­ros, ku­rias au­to­rius fo­tog­ra­fa­vo per ke­lio­nę Ja­po­ni­jo­je. Pa­ro­do­je „Mū­zų pa­vi­lio­ti. Poe­zi­jos pa­va­sa­riai“ už­fik­suo­ti Lie­tu­vos poe­tai.
Pa­ro­dų „Sa­ku­rų paunks­nė­je“ ir „Mū­zų pa­vi­lio­ti. Poe­zi­jos pa­va­sa­riai“ ati­da­ry­me Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je...

Dienos žiniosDaugiau

Siūloma uždrausti asmenims iki 18 metų rūkyti tabako gaminius ar net jų turėti. Tokį Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projektą Seimo posėdžių...

Į rinkimus dažniausiai ateina žmonės, kurie jaučia politinį prieraišumą, svarbus veiksniai yra įprotis balsuoti, socialinės aplinkos...

Jeigu naftos kaina eurais nusistovės ties ta riba, kur yra dabar, benzino kaina Lietuvoje gruodžio mėnesį gali mažėti iki 4,10...

Seimas priėmė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo pataisas, leidžiančias už miestuose turėtą žemę atlyginti...

Mokyklų naujienosDaugiau

Mokiniai klausėsi pasakojimo apie Austriją ir jos švietimo sistemą, stebėjo šios šalies vaizdus.
„Rasos“ progimnazija skatina...

Dar prieš susitikdami su mokslininkais mokiniai rašė, kokios mokslo sritys, kas juos labiausiai domintų. Pasirodo, kad interesų...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Tai tik vienas iš epizodų po tragiškų įvykių Prancūzijoje. Būta jau neramumų ir kituose Prancūzijos miestuose, Vokietijoje, spauda rašo ir apie terorizmo...

Žaibiška reakcija į kritikąŽmonės viskuo nusivylę, sako, kad šiais laikais į kritiką nebereaguojama. Bet... dar ne visi apatiški. Praėjusį...

Trūko tik pagrindinės šios svetimos valios įgyvendintojos Prezidentės, kuri žarijas išmoko žarstyti kitų rankomis.
Atvirai mūsų stojimą į...

Dar nespėjo euras apšilti kojų Lietuvoje, o jau prasidėjo. Seimo narys K. Masiulis iš vieno Baltarusijos portalo sužinojo, kad...

Gimtinės sargybojeDaugiau

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Šiaulių universiteto dėstytojas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Prieš septyniasdešimt metų dalis Lietuvos visuomenės nusprendė priešintis...

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kaimas pratinasi prie euro (12)

Krašto žinios
2015 m. sausio 24 d.
Pirmasis mėnuo su europietiška valiuta euru kaimo žmonėms – ne pats smagiausias. Iš menkų pensijų ir pašalpų arba iš minimalaus uždarbio gyvenantys kaimo žmonės jau spėjo pajusti, jog už litus nupirkdavo daugiau, nors maistas jau ir iki tol būdavo vienas iš brangesnių Europoje.Ir pasiimti eurų – ne taip paprasta. Kaimuose bankomatų nėra. O miesteliuose dar veikiančiuose „Perlo“ terminaluose trūksta pinigų.Regina MUSNECKIENĖ
Pats rajono pakraštys. Užvenčio seniūnijos Minupių kaimas. Dar keli kaimai – ir jau prasideda Telšių rajonas. Trobos aptūpusios neblogą asfaltuotą plentą...

Policijos galvos skausmas – vairuotojai ir nedrausmingi pėstieji (6)

Krašto žinios
2015 m. sausio 24 d.
Trečiadienį Kelmės kultūros centro salėje visuomenei atsiskaitė Kelmės rajono policijos komisariatas. Tokie vieši metų rezultatų pristatymai bei aptarimai rengiami ne pirmus metus.Pernai rajone užfiksuoti penki nužudymai ir tiek pat žūčių keliuose. Didžiausias Kelmės policijos galvos skausmas – neblaivūs vairuotojai ir nedrausmingi pėstieji.
Kelmės rajono Policijos komisariato viršininkas Robertas Jagminas, pateikdamas nemažai praėjusių metų veiklos statistikos, susirinkusiuosius kvietė susimąstyti.
Kelmės rajone gyvena apie 30 tūkstančių žmonių, kurių...

„Pasimatuokime“ norimą profesiją

Krašto žinios
2015 m. sausio 24 d.
Profesinio veiklinimo tikslas pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą.
Jis apima tris formas: mokinių pažintinius vizitus į įmones, įstaigas, organizacijas, kur jie susipažįsta su kasdieniu darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka, patyriminius vizitus, kai mokiniai bendradarbiauja su tam tikros srities specialistu jam asistuodamas, ir intensyvų profesinį veiklinimą, kai atlieka 1 dienos ar ilgesnę praktiką...

Kelmiškių folkloro kolektyvui – „Aukso paukštė“ (1)

Krašto žinios
2015 m. sausio 24 d.
Praėjusių metų „Aukso paukštės“ apdovanojimų folkloro kolektyvų kategorijoje nominacija „Geriausias 2014 metų krašto folkloro ansamblis“ atiteko Kelmės kultūros centro folkloro kolektyvui „Taduja“, vadovaujamam Osvaldo Gerbenio.„Taduja“ susibūrė 1991 metais, jame dainuoja, groja ir šoka daugiau kaip 20 įvairaus amžiaus folkloro entuziastų.
1991 metais Kelmėje susibūręs folkloro kolektyvas „Taduja“ nuo pat pirmųjų dienų populiarina etnokultūrą.
Osvaldas Gerbenis, kolektyvui vadovaujantis du dešimtmečius, sakė, jog toks garbingas „Tadujos“ įvertinimas – ilgų...

Teatralizuotą muziejaus renginį rodys Lietuvos televizija

Krašto žinios
2015 m. sausio 24 d.
Dabar senjorai lankosi kiekvienoje parodoje ir kituose muziejaus renginiuose.
Neseniai buvome pakviesti dalyvauti edukaciniame renginyje „Gruževskiai pasakoja apie dvarą ir jo papročius“. Visą užsiėmimą, kurio trukmė lygiai viena valanda, vedė senoviškais bajoriškais rūbais apsirengę muziejininkai, rūmų šeimininkai – Danutė Žalpienė ir Rimantas Serva.
Į šį užsiėmimą buvo įtraukti ir kai kurie mūsų senjorai, o kiti stebėjo teatralizuotą pasakojimą apie Kelmės dvaro istoriją 17-18 amžiuje, baroko epochos dvaro papročius, aprangos detales, to...

Jauna aktorė kūrybos erdvę rado Kelmėje

Krašto žinios
2015 m. sausio 24 d.
Šiauliuose gimusi, augusi, čia darželį lankiusi ir mokyklą baigusi Kelmės mažojo teatro aktorė Laura Gulbinaitė sukūrė jau ne vieną vaidmenį. Jauna kūrėja nevažinėja iš Šiaulių, kur yra tėvų namai. Ji apsigyveno Kelmėje, nes čia rado jaukią ir saugią erdvę kurti.Laura studijavo Šiaulių universitete estrados meno specialybę, kuri suteikia aktoriaus kvalifikaciją. Gavusi bakalauro diplomą nesitikėjo rasti darbo pagal specialybę. Todėl pradėjo studijuoti pedagogiką. Pamanė, jog gali tekti dirbti mokykloje. Taigi, pedagogika pravers.
Vieną dieną iš savo dėstytojos...

Ar jaučiuosi saugus... (3)

Krašto žinios
2015 m. sausio 24 d.
Renginio tikslas – ugdyti mokinius ir įdiegti poreikį tamsiu paros metu nešioti atšvaitus, šviečiantį žibintą, liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
Atkreiptas moksleivių ir pedagogų dėmesys į saugaus eismo prevenciją, į asmeninę saugaus elgesio aplinką, skatinant nešioti atšvaitus, kurie padėtų išvengti nelaimių keliuose tamsiu paros metu.
Jaunieji policijos rėmėjai supažindino susirinkusiuosius su Kelių eismo taisyklėmis, papasakojo kaip reikia elgtis gatvėje, kad būtum saugus.
Bendruomenės pareigūnė Vilma Ancikevičienė organizavo klausimų atsakymų viktoriną...

Katino gelbėjimo operacija baigėsi sėkmingai (6)

Krašto žinios
2015 m. sausio 22 d.
Apie medyje miaukiantį, kniaukiantį ir kitokius garsus skleidžiantį nelaimėlį Tytuvėnų miesto seniūnui Romui Čerkauskui pranešė du tytuvėniškiai. Katiną iškelti iš beržo pavyko ne iš karto ir nelengvai.
Seniūnas pirmiausia nuvažiavo išsiaiškinti situacijos. Katinas tupėjo beveik bešakiame berže ir nė neketino judėti iš vietos.
„O apačioje jo jau laukė kitas katinas, greičiausiai konkurentas, į medį vargšą ir įvijęs, dar šuo. Gyvūną reikėjo pasiekti ir iškelti, bet seniūnija neturi reikalingo ilgio kopėčių. Seniūnijos darbuotoja skambino bendruoju pagalbos telefonu 112, bet išgirdome...

Senoje sodyboje – trečioji minupiškių karta

Krašto žinios
2015 m. sausio 22 d.
Minupių (Kelmės rajonas) pakraštyje įsikūrusi Jasaičių sodyba užaugino tris kartas. Ir iki šiol nėra tuščia. Dabar kartu su sodyboje gyvenančia Stase Jasaitiene gyvena ir ūkininkauja jos anūkas Vainius Jasaitis, dirbantis Kelmės policijos komisariate tyrėju.
Stasė Jasaitienė – ne minupiškė, moteris kilusi nuo Šaukėnų krašto, gimusi Degsnės kaime. Bet Minupiuose gyvena daugiau kaip pusę amžiaus, nuo pat atitekėjimo į dabar jau amžiną atilsį vyro Jurgio tėviškę.
Tuose namuose, kuriuose S. Jasaitienės šešuras, o vėliau – ir jos vyras su keturiais broliais užaugo...

Kelmės miš­kuo­se laks­to tik 25 vil­kai (6)

Krašto žinios
2015 m. sausio 20 d.
Vilkus Lietuvoje galima medžioti nuo spalio 10 iki balandžio 1 dienos. Tačiau šį medžioklės sezoną Kelmės rajone nesumedžiota nė vieno vilko.Įsigaliojus aplinkos ministro Kęstučio Trečioko patvirtintam Vilko apsaugos planui, ypač daug dėmesio bus skiriama vilkų populiacijai saugoti.
Todėl šį medžioklės sezoną kiekvienai apskričiai buvo griežtai apribotas sumedžioti galimas vilkų skaičius.
Šiaulių apskrityje buvo galima sumedžioti tik du vilkus. Vienas jų nušautas Akmenės rajone, kitas rastas Kelmės rajone, Šaukėnų seniūnijos Vainagių miške partrenktas...

1863 metų sukilimo herbas eksponuotas ir Baltarusijoje

Krašto žinios
2015 m. sausio 20 d.
Praėjusių metų lapkričio 19 dieną herbas buvo eksponuotas Lietuvos ambasadoje Minske, kur iškilmingai paminėtas 1863 metų sukilimo jubiliejus.
Kražių kraštotyros muziejaus vedėjas Vygantas Mažonas sakė, jog D. Miliauskas herbą sukūrė gyvendamas Airijoje, herbe įamžino sukilimo simbolikos reikšmę tuo metu laisvės siekusioms lietuvių ir baltarusių tautoms.
„Krašto žinių“ inf.

Prie naujos valdžios vartų – nuo politiko iki būrėjos (3)

Krašto žinios
2015 m. sausio 17 d.
Dalyvauti šių metų kovą vyksiančiuose Savivaldybių rinkimuose Kelmės rajone užsiregistravo šešios partijos. Jų sąrašuose – 219 kandidatų į Tarybos narius. Arčiausiai valdžios vartų visuose sąrašuose sustatyti šiandieniniai politikai. Toliau yra visko: ir mokytojų, ir verslininkų, ir ūkininkų. Liberalai savo sąrašą „paskanino“ būrėja.Visos šešios rinkimuose pasišovusios dalyvauti partijos iškėlė kandidatus į merus. Dėl mero posto rinkimuose varžysis net keturi Savivaldybės darbuotojai: šiandieninis meras Vaclovas Andrulis (Socialdemokratų partija), jo pavaduotojas Kęstutis Bilius (Lietuvos...

Lietuvos trauka gali nugalėti ir Atlantą (3)

Krašto žinios
2015 m. sausio 17 d.
„Džiaugiuosi ir bijau, kad kas nors neatsitiktų iš to džiaugsmo“, – tokiais žodžiais interviu su „Kelmės kraštu“ pradėjo Butkiškėje gyvenanti ūkininkė ir Vilkyškių pieninės pieno surinkimo punkto vedėja Teresė Šarauskienė.Savo Tėvynei, savo gimtinei, savo kiemui, savo rankomis nuglostytos žemės gabalėliui ir savo šeimai ištikima moteris sako, jog šiandien didžiausias jos džiaugsmas, kad abu sūnūs – Lietuvoje. Vyresnįjį Mindaugą Tėvynės ilgesys parginė namo net iš už Atlanto.„Pasižiūriu, kitos moterys taip lengvai gyvena. O man kas rytą prieš penkias jau keltis, –...

Kaip sumažinti fluoro kiekį geriamajame vandenyje?

Krašto žinios
2015 m. sausio 17 d.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kelmės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per praėjusius metus atliko geriamojo vandens valstybinę kontrolę ir išanalizavo patikrinimų duomenis UAB „Kelmės vanduo“ vandenvietėse. Buvo nustatyta, kad viešai tiekiamame Kelmės rajono geriamajame vandenyje, 21-oje vandenvietėje, fluoridų koncentracija viršija nustatytą ribinę rodiklio vertę.
Kelmės rajono savivaldybė yra gavusi išlygas Kelmės miesto vandenvietei, bet jų galiojimas baigiasi balandžio 17 dieną. Iki šiol 20 Kelmės rajono vandenviečių nėra...

Seniūnų pasitarime – aktualūs klausimai (3)

Krašto žinios
2015 m. sausio 17 d.
Pirmajame šiais metais seniūnų pasitarime aptarta daug klausimų, tarp kurių – ir bešeimininkis turtas, ir palaidi šunys, maisto produktų dalijimas nepasiturintiems žmonėms.
Turto valdymo skyrius atliko savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto panaudojimo analizę.
Skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė sakė, jog seniūnijos raštu pernai prašytos atsiųsti nereikalingų seniūnijos veiklai statinių, pastatų, patalpų sąrašą, kuriuos būtų galima privatizuoti ar nuomoti. „Tačiau sąrašus pateikė ne visos seniūnijos. Ir pateikusios, mūsų manymu, įrašė ne visus nereikalingus...

Vietoje karvės – dvylika ožkų (1)

Krašto žinios
2015 m. sausio 17 d.
Janaučiuose gyvenanti Valerija Fležinskienė, atsisakiusi karvių, bet nenorėjusi likti be pieno, dabar laiko dvylika ožkų.Kol dar sveikata leidžia, moteris ir toliau ketina laikyti ne tik ožkų būrį, bet ir paukščių, kiaulių. „Savi kiaušiniai, pienas, mėsa – sveikiausi ir skaniausi“, – tvirtino.
Janaučiuose, netoli Kelmės, gyvenanti Valerija Fležinskienė pasakojo, jog ir anksčiau, kai dar laikė karvių, visuomet turėdavo ir po vieną kitą ožkytę. „Kad labai jau malonūs gyvuliukai... Negalėdavau be ožkyčių. Ir negaliu“, – šypsojosi moteris.
V...

Kražiai sužavėjo pirmiausia istorine praeitimi

Krašto žinios
2015 m. sausio 17 d.
Nuo praėjusių metų liepos vidurio Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro Kražių kraštotyros muziejaus vyriausiąja specialiste dirba Vilniaus universitete Archeologijos studijas baigusi šiaulietė Aistė Račkauskaitė.Mergina liko patenkinta ir studijomis, ir darbu istorine praeitimi garsėjančiuose Kražiuose, su kuriais pirmiausia susipažino atlikdama archeologinę praktiką.
Aistė Račkauskaitė – šiaulietė. Baigusi mokyklą, Vilniaus universitete studijavo archeologiją.
„Ieškojau kažko romantiško, įdomesnio už sausą istoriją. Nenusivyliau. Studijos buvo tikrai...

Lietus neužgesino atminties laužo

Krašto žinios
2015 m. sausio 17 d.
Nors lijo smarkus lietus, uždegto gyvos atminties laužo jis neužgesino. Prisiminti už Lietuvos laisvę 1991-ųjų sausį žuvusius žmones, pagerbti juos susirinkę kelmiškiai dainavo patriotines dainas, kaip ir daugiau kaip prieš du dešimtmečius stovėjo susikibę rankomis.
1991-ųjų metų sausio 13-oji, pasak atminimo renginį vedusio Algirdo Steponkevičiaus, išskirtinė diena, atgyjanti kasmet. Tai vienas skaudžiausių, bet kartu – ir šviesiausių įvykių sunkiame kelyje į nepriklausomybę, kurio svarba neblėsta. Istorinė diena liudija drąsą ir vienybę.
„Mes...

Žvyras ir smėlis miško keliams

Krašto žinios
2015 m. sausio 15 d.
Tytuvėnų miškų urėdija gavo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimą naudoti žemės gelmių išteklius Raseinių rajono Pumpurų telkinyje, kuriame, manoma, yra per du milijonus kubinių metrų smėlio ir žvyro. Žemės turtai urėdijai reikalingi remontuoti senus ir tiesti naujus miško kelius.Tytuvėnų miškų urėdija eksploatuoja šešis mažuosius naudingųjų iškasenų karjerus Šiluvos, Kražių ir Užvenčio girininkijose. Pasak urėdo Svajūno Vaitekūno, šių karjerų plotas tik apie pusė hektaro. Juose yra apie 10 tūkstančių kubinių metrų smėlio ar žvyro.
Be to, mažuose karjeruose...

Lietus neužgesino atminties laužo

Krašto žinios
2015 m. sausio 15 d.
Nors lijo smarkus lietus, uždegto gyvos atminties laužo jis neužgesino. Prisiminti už Lietuvos laisvę 1991-ųjų sausį žuvusius žmones, pagerbti juos susirinkę kelmiškiai dainavo patriotines dainas, kaip ir ir daugiau kaip du dešimtmečius stovėjo susikibę rankomis.
1991-ųjų metų sausio 13-oji, pasak atminimo renginį vedusio Algirdo Steponkevičiaus, išskirtinė diena, atgyjanti kasmet. Tai vienas skaudžiausių, bet kartu – ir šviesiausių įvykių sunkiame kelyje į nepriklausomybę, kurio svarba neblėsta. Istorinė diena liudija drąsą ir vienybę.
„Mes...

Šaukėnuose krepšinį žaidė veteranai

Sportas
2015 m. sausio 14 d.
Praėjusį šeštadienį Šaukėnuose, V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje (Kelmės r.), surengtas veteranų krepšinio turnyras Šaukėnų seniūnijos taurei laimėti. Turnyru paminėta Laisvės gynėjų diena.Šaukėnų krepšinio taurės turnyrai rengiami nuo 1979 metų. Kas penkeri metai į Šaukėnus sukviečiamos veteranų komandos. Praėjusį šeštadienį krepšinį žaidė per šešiasdešimt ir per penkiasdešimt metų perkopusių vyrų.
Krepšinio šventę organizavo Šaukėnų seniūnas Algimantas Šukys ir kūno kultūros mokytojas Romas Bacevičius.
Pasak R. Bacevičiaus, komandų vadovams tytuvėniškiui Vytautui Kybartui, kelmiškiui Kęstučiui Baniui ir šaukėniškiams varžybų...

Dienos populiariausi

Iš globėjos paėmė ir globotinį, ir sūnų

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone

Sportas

„Tre­ni­ruo­tės vyks­ta nuo­lat ir lau­ke, ir Leng­vo­sios at­le­ti­kos ma­nie­že. Nusp­ren­dė­me su­reng­ti ma­čą, kad...

Keturi kampai

Centas prie cento

Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai tu­ri at­nau­jin­tą inst­ru­men­tą dar­bo...

Atolankos

Jų pavardė Kuršėnuose gali būti sinonimu žodžiui „teatras“. Režisieriai Leontina ir Petras Valskiai beveik tris dešimtmečius tęsia...

Gyvenimo spalvosDaugiau

Kai vienas – apie ratus, o kitas – apie batus, susikalbėti neįmanoma. Mes kviečiame susikalbėti – ir apie ratus, ir apie batus...

Maisto menininke vadinama Jolita Vaitkutė originaliai atsisveikino su lietuviška valiuta – padedama bičiulių sukūrė beveik 3 metrų pločio...

Trys kostiumai, kurių kiekvienas turi po dvidešimt transformacijų, atspindi skirtingus džiazo stilius. Kaligrafija ant drabužių –...

Kelmės mažajame teatre dirbantis 24 metų aktorius Vaidas Praspaliauskas nelaiko savęs žvaigžde. Sako, jog aktoriumi save galėtų...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Dr.Stasys TUMĖNAS
Šiaulių universiteto docentas, „Šiaulių krašto“ redakcinės kolegijos narys
Istoriniai virsmai, pokario...

Žurnalistas, „Šiaulių krašto“ redkolegijos narys
Tuo metu, kai Rusija užgrobinėjo Krymą, o Lietuvai iškilo agresijos grėsmė, Radviliškio...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai